image

Colette Szczepaniak

Specjalistka do spraw przedsięwzięć edukacyjnych w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zawodowo związana również z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktorka nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Sekretarz czasopisma "Parezja", będącego czasopismem Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN". Jestem badaczką jakościową i autoetnografką. Moje zainteresowania badawcze związane są z płcią kulturową, kobiecością, byciem kobietą w różnych kontekstach społeczno – kulturowych oraz socjologią morską. Jestem inicjatorką i współzałożycielką Kolektywu Myślowego Kobiet zrzeszającego kobiety z polskich uniwersytetów, w ramach którego badaczki zajmują się kwestiami i zjawiskami oddziałującymi na prywatne i zawodowe życie kobiet. Publikuję w takich czasopismach jak: „Qualitative Inquiry”, „Cultural Studies – Critical Methodologies”, “Dyskursy Młodych Andragogów”, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, „Przegląd Badań Edukacyjnych” i innych. Monografia mojego autorstwa „Pedagogie kobiecości w polskim dyskursie prasy kobiecej” ukazała się w grudniu 2023 nakładem Wydawnictwa DSW, dzięki wygranej w konkursie im. Prof. im. R. Kwaśnicy zatytułowanego „Poza kulturową oczywistością”. Aktualnie prowadzę badania metodą jakościowych wywiadów narracyjnych z polskimi partnerkami marynarzy dalekomorskiej floty transportowej.

Publikacje

 • C. Szczepaniak, Kobieta niepełnosprawna - podmiot podwójnej dyskryminacji: Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami w uniwersytecie, w: M. Piasecka, A. Irasiak (red.), Uniwersytet dostępny: konteksty kulturowo-społeczno-edukacyjne, Częstochowa: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, 2023.

 • C. Szczepaniak, „Girls to the girl’s room, boys to the boy’s room”. The visible and invisible pedagogy in pre – school education from the perspective of Basil Bernstein, “Educational Studies Review”, w druku.

 • D. Gruntkowska, E. Perzycka – Borowska, C. Szczepaniak, Multivocal Stories About Caring During The War In Ukraine, As Told by Polish Researchers, “Cultural Studies ↔ Critical Methodologies”, 27.07.2023.

 • K. Dobosz, A. Kacperczyk, M. Kafar, K.T. Konecki, H. Kroczak, A. Melnikov, C. Szczepaniak, O. Szwabowski, The Reverberations of War: Ukrainian and Polish Academics Write a Collective Autoethnography of Experiencing War in Ukraine, “Cultural Studies ↔ Critical Methodologies”, 2023-06-06, DOI:10.1177/15327086231178013

 • A. Cywiński, C. Szczepaniak, Pedagogia intelektualisty publicznego na przykładzie życia i twórczości Gordona Matthew Sumner`a (Sting), Parezja 1/2023(19), DOI: 10.15290/parezja.2023.19.06

 • C. Szczepaniak, Dom to nie tylko dach, ściany i okna. Opowieść o tym jak próbowałam zaoferować subsydiarność, W: A. Cywiński, W. Lib, L. Marek, E. Perzycka-Borowska (red.) TROSKA. Co wojna w Ukrainie nam zrobiła? Autoetnograficzne opowieści studentów i nauczycieli akademickich, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023

 • C. Szczepaniak, W „mikroświecie macierzyństwa”: doświadczanie samotności macierzyńskiej w badaniu autoetnograficznym, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XVIII, nr 4/2022, DOI: 10.18778/1733-8069.18.4.06.

 • C. Szczepaniak, Cechy kobiecości w kontekstach społeczno – kulturowych. Badanie autoetnograficzne kobiety spodziewającej się córki, „Dyskursy Młodych Andragogów”, 23/2022.

 • C. Szczepaniak, Pozorne doktoryzowanie się, pozorne matkowanie w czasie pandemii. Matka - doktorantka w czasie pandemii, w: Dzienniki z Pandemii. Autorefleksje nauczycieli akademickich i studentów w kontekście edukacji zdalnej w Polsce, E. Perzycka, E. Baron-Polańczyk, M. Gliniecka, W. Lib (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wrzesień 2022.

 • C. Szczepaniak, Autoetnografia trudów macierzyństwa, „Ars Educandi”, nr 18 / 2021.

 • P. Kaczmarczyk, A. Madys, M. Pławski, C. Szczepaniak, O. Szwabowski, P. Wężniejewska, Kolektywne majsterkowanie albo zmiana, która nie nadchodzi, w: M. Kafar, A. Kacperczyk (red.), Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

 • P. Wężniejewska, O. Szwabowski, C. Szczepaniak, M. Pławski, The Praise of Collective Autoetnography, „Cultural Studies – Critical Methodologies”, 18. 07. 2019.

 • M. Pławski, O.Szwabowski, C. Szczepaniak, P. Wężniejewska, Friendly writing as Non – inquiry: The problems of Collective Autoethnographic Writing About Collective Autoethnographic Wiritng, „Qualitative Inquiry”, Nov – Dec. 2019, vol. 25, numer 9 – 10.

 • O. Szwabowski, C. Szczepaniak, M. Pławski, P. Wężniejewska, After the first review: A Trembling Poem, „Qualitative Inquiry”, Nov – Dec. 2019, vol. 25, numer 9 – 10.

 • C. Szczepaniak, Ukorporacyjnienie uniwersytetu w badaniu autoetnograficznym, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 1/2018 (23).

Konferencje

 • XXXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek im. Marii Dudzikowej, Generacja antropocenu; co pedagogika i edukacja może/powinna/musi robić, by nie zostawiać świata takim, jaki jest? (Kielce 10-15.09.2023), Tytuł wystąpienia: „Aktywizm ekologiczny w perspektywie ekofeminizmu (przykłady)”.

 • X Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, „Krytyczne badania jakościowe dla lepszego świata”, Słupsk – Ustka, 13 – 16.06.2023, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, tytuł wystąpienia: „On the authenthicity in autoethnography in the era of AI. Can AI write an autoethnography?”

 • Kobiecość: Literatura – Sztuka – Popkultura, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom, online, 23 – 24.02.2023, tytuł wystąpienia: „Ciałopozytywność czy walka z ciałem i jego dyscyplinowanie? Krytyczna analiza dyskursu przekazów czasopisma „Women’s Health”.

 • International Symposium on Autoethnography and Narrative, 03- 05. 01. 2023, online, Wystąpienie wspólnie z : K. Dobosz, A. Kacperczyk, M. Kafar, K. T. Konecki, K. Kroczak, A. Melnikov, O. Szwabowski, zatytułowane: The Reverberations of War: Ukrainian and Polish Academics Perform a Collective Autoethnography of Experiencing War in Ukraine.

 • XXXV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej, Pedagogika i edukacja w wikiświecie; o zmianie/zmianach kultury edukacji w środowisku cyfrowym, (Dąbrowa Górnicza – Bielsko – Biała, 5-9.09.2022), tytuł wystąpienia (wspólnie z dr Aleksandrem Cywińskim US): Kategoria publicznego intelektualisty w ujęciu Henry’ego Giroux na przykładzie Stinga.

 • International Symposium on Autoethnography and Narrative (3 - 5.01.2022, Chicago, online), tytuł wystąpienia: „What Does „for life” Mean? Autoethnography of Motherhood”.

 • XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej, Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki, (Poznań – Obrzycko, 13 – 17.09.2021), tytuł wystąpienia: „Autoetnografia jako metoda badań nad kobiecością i macierzyństwem. Rozterki, zagwozdki, pytania”

 • Niekongres Pedagogiczny Online, grupa robocza „Macierzyństwo” – koordynowanie i współprowadzenie prac grupy, 26.06.2021, online.

 • IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, Uniwersytet w Białymstoku (8-9.06.2021, online), tytuł wystąpienia: „Samotność rodzicielska – próba z(re)definiowania zjawiska w oparciu o badanie autoetnograficzne rodziny marynarskiej”.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Doświadczanie studiowania” (5-6.12.2017): Członkini komitetu organizacyjnego, Tytuł wystąpienia: „Korpo czy uczelnia? Z doświadczeń studentki”.

Seminaria

 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, „Pedagogika Pozytywna: idee – badania – praktyki”, 25.03.2022.

 • Konferencja „Zostań badaczką. Kobiety w nauce 2022”, 11.02.2022

 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Narracja w pedagogice", 08.12.2021

 • Konferencja przedzjazdowa PTP pt. „Przesilenie w kulturze jako przedmiot badań pedagogicznych”, 25.10.2021.

Warsztaty

 • International Symposium on Autoethnography and Narrative workshops (3.01.2022).

 • Warsztat Metodologiczny „Analiza Dyskursu” prowadzony przez Annę Horolets i Joannę Bielecką – Prus w ramach IX Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych organizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku (07.06.2021).